Vill du bli medlem i Hässleholms Affärsnätverk?


Hässleholms Affärsnätverk arbete bedrivs som en allmännyttig förening med ändamål och strävan att genomföra nätverksmöten med en strikt och tydlig mötesstruktur där innehållet ska vara affärsdrivande med syftet att skapa affärer genom relationer. Möten genomförs med högt tempo, intressanta gäster och vi värnar om en hög närvaro. Hässleholms Affärsnätverk verkar aktivt för att gynna medlemmarnas engagemang genom föreläsningar och utbildningar.

Exklusivt medlemskap

Som medlem i Hässleholms Affärsnätverk erbjuds du en exklusiv plats som representant från din bransch. Konkurrerande företag kan bjudas in och delta som gäster på våra möte men direkt konkurrerande verksamheter beviljas däremot inte inträde i nätverket, förutsatt att du själv inte personligen godkänner deras medlemskap.

Åtagande

Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i föreningen med ideella insatser. Syftet med nätverket är att skapa relationer, därav ställer föreningen krav på hög närvaro. Medlemskapet kräver minst 80 % närvaro per halvår. Vid upprepande frånvaro kan styrelsen fatta beslut om uteslutning ur föreningen. Uteslutning föregås alltid med varning om bristande närvaro. Vid uteslutning betalas inga avgifter tillbaka. Föreningen uppmanar starkt sina medlemmar att aktivt bjuda med gäster (potentiella nya medlemmar) till föreningsträffar för att utöka nätverket.

Avgifter

Medlems- och serviceavgift regleras i stadgarna och beslutas om på ordinarie årsmöte. För år 2023 är medlemsavgiften 200 kr (exkl moms) samt serviceavgiften 1500 kr (exkl moms), totalt 1700 kr (exkl moms). Medlemskapet i föreningen är inte giltigt förrän dessa medlems- och serviceavgift blivit betald och registrerad av föreningen. Det krävs ett giltigt medlemskap för att vara röstberättigad på föreningens års- och medlemsmöten. Medlemmar bekostar själva sitt deltagande i löpande föreningsaktiviteter.

Företagsinformation