Företag


Företagen är ryggraden i Hässleholms Affärsnätverk och nätverkets syfte är att hjälpa och stärka anslutna företag och deras intressen i näringslivet. Tillsammans bygger vi ett väl fungerande affärsnätverk som inte bara ska kunna hjälpa er att nå fler potentiella kunder, utan vi ska också hjälpa varandra företagen till nästa nivå. Genom att ansluta ert företag till Hässleholms Affärsnätverk blir ni en del av vår organisation och kan då vara med och överbrygga klyftor, skapa relationer och öppna upp för nya kontakter och affärsmöjligheter. Nedan finner ni en lista på samtliga anslutna företag i Hässleholms Affärsnätverk.